4th jan, 2007

Arto vinder domæne sag

ComOn rapporterer at Arto.dk har vundet en sag om retten til navnene uarto.dk og narto.dk. Læs sagen her. Sagen er afgjort på baggrund af varemærkelovens § 4 og klagenævnet udtaler bla.:

Da det forekommer usandsynligt, at indklagede skulle have valgt at benytte domænenavnene ”narto.dk” og ”uarto.dk”, som er næsten identiske med klagers, til en virksomhed, som er identisk med klagers, ved et tilfælde eller på anden måde uden kendskab til klager og klagers forretningskendetegn, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede har været bekendt med klager, klagers forretningskendetegn og domænenavn, da man lod de omtvistede domænenavne registrere. Indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne må således antages at være foranlediget af dette kendskab og være sket med det formål at snylte på klagers renommé.

Leave a response

Your response:

Categories