25th aug, 2007

Virtuelle vira studeres IRL

Times har en interessant artikel om forskere der studerer en virtuel virus i World of Warcraft. I 2005 betød en programeringsfejl i WoW, at et monster kunne sprede en virus til flere karakterer end planlagt. Forskerne kunne studere hvordan virussen bevæger og udvikler sig i den virtuelle verden. Det er der kommet en videnskabelig artikel i The Lancet ud af.

Sojvt at se hvordan spil faktisk kan bidrage til forskning af stor betydning.

Leave a response

Your response:

Categories