5th jan, 2007

Thou shall not benchmark Vista

Jennifer Granick forudsiger de juridiske tendenser for 2007 på Wired. En af tendenserne er kontraktsrettens genkomst.

Jennifer henviser til en passage i Microsofts Vista licens, som har ret vidtgående effekter:

9. MICROSOFT .NET BENCHMARK TESTING. The software includes one or more components of the .NET Framework 3.0 (“.NET Components”). You may conduct internal benchmark testing of those components. You may disclose the results of any benchmark test of those components, provided that you comply with the conditions set forth at http://go.microsoft/fwlink/?LinkID=66406. Notwithstanding any other agreement you may have with Microsoft, if you disclose such benchmark test results, Microsoft shall have the right to disclose the results of benchmark tests it conducts of your products that compete with the applicable .NET Component, provided it complies with the same conditions set forth at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.”

Der er 5 krav du skal opfylde…som forbruger, før du mÃ¥ offentligøre en benchmark udtalelse. Microsoft har altsÃ¥ pÃ¥lagt forbrugerne nogle forpligtelser før de kan kritisere (eller rose Vista). SpørgsmÃ¥let er om man i under dansk ret kan pÃ¥lægge forbrugeren en sÃ¥dan forpligtelse (og nej jeg vil ikke høre et ord om grundloven!). Markedsføringsloven passer ikke ideelt, mÃ¥ske § 1 eller 2? Købeloven regulerer ikke forholdet. Aftaleloven….tjaaa man kan mÃ¥ske prøve med § 36 om urimelige vilkÃ¥r. Men som sagt der er ikke noget der passer ideelt.

Gripelog har mere om historien.

Leave a response

Your response:

Categories