10th aug, 2009

CV

Curriculum Vitæ

 

 

 

 

 

 

Personprofil:
 

Jeg er kendetegnet ved at være analytisk, målrettet og løsningsorienteret. Jeg nyder at knuse problemer og er god til at se den store sammenhæng. Jeg er passioneret, kreativ og trives bedst i et miljø, der er præget af dynamik og højt aktivitetsniveau. Jeg er fleksibel og fungerer godt som en del af et hold og udviser gode leder- og samarbejdsegenskaber.

 

Uddannelse:
 

1992 – 1998  : Århus Universitet Cand. jur.: 

·         Hovedopgave  : Patentering af computerprogrammer
1989 – 1991  : Sproglig studentereksamen, Allerød Amts Gymnasium

 

Erhvervserfaring:
 

2006 –              Seniorkonsulent i Deloitte Business Consulting
Kompetenceområder
 

Ø  Procesanalyse: En lang række af de opgaver jeg har løst for kunder, drejer sig om at kortlægge, re-designe og effektivisere processer. Jeg har således analyseret processer op imod IT systemer, arbejdsgange og organisationer som helhed. Disse opgaver har udviklet min analytiske sans og evnen til hurtigt at sætte sig i kundens sted og forstå kundens situation.
 

Ø  Forretningsudvikling: Siden 2008 har jeg været ansvarlig for Deloittes udvikling af produktområdet ”New Public Regulation”, som fokuserer på at udvikle nye metoder, som kan adressere de udfordringer, som offentlige kontrolmyndigheder står overfor. Arbejdet har udviklet min evne til at vurdere markedsbehov og formulere løsninger som, opfylder disse behov.
 

Ø  Facilitering: Som konsulent har jeg ofte varetaget opgaver, som handler om at hente viden fra interessenter eller sikre accept af beslutninger taget i forskellige fora. Dette har i høj grad udviklet min evne til at kommunikere med interessenter og opnå løsninger.
 

Ø  Kravspecifikation ifht. IT-systemer: Jeg har arbejdet (en del) med indkøb af IT-systemer og dermed opnået erfaring med dels kravspecificering af systemer, dels styring af IT-projekter.
 

Ø  Værdiansættelse af IP. Jeg har deltaget i en intern arbejdsgruppe med henblik på at tilbyde danske virksomheder rådgivning indenfor værdiansættelse og strategi på IP området. Arbejdet med kollegaer inden for skat og financial advisory har givet mig indsigt i den forretningsmæssige og strategiske dimension af IP.
 

2000 – 2006 Fuldmægtig i Patent- og Varemærkestyrelsen
Kompetenceområder
 

Ø  Jura: Primært Patentret, herunder patentering af software, samt brugsmodelområdet, bla. lovrevision 2004-05. Har fokuseret meget på vejledning af virksomheder samt problemløsning. Har været udsendt til Polen i forbindelse med landets indtræden i EU med henblik på at efterse den polske ophavsretslov. Har erfaring fra flere tværfaglige projekter om blandt andet licensering af software og forholdet mellem IP og konkurrenceret.

 

Ø  Politik: Herunder forhandlinger med danske og internationale interessenter. Var særlig rådgiver for det danske EU-formandskab i patentspørgsmål. Havde ansvaret for forhandlingerne i forbindelse med brugsmodeldirektivet. Erfaring med politiske processer og har evnen til at tænke strategisk i en forhandlingssituation.

 

Ø  Kommunikation: Har i en periode haft ansvaret for styrelsens weblog, skrevet artikler og undervist på alle niveauer.

 

1998 – 2000  Fuldmægtig i Forskningsministeriet (nuværende Videnskabsministerium)

Kompetenceområder
 

Ø  Jura: Har stået for formuleringen af reglerne på en række områder indenfor telelovgivningen, fx kabel-tv, service 900 området og teleberedskab. Desuden har jeg lavet forskellige analyser vedrørende digital forvaltning.
 

Ø  Politik: Var blandt de medarbejdere der hjalp med at formulere politikken bag ”Det digitale Danmark” publikationen.
 

Ø  Teknik: Gennem arbejdet med IT- og teleregulering fik jeg teknisk indsigt på en række områder, fx infrastruktur og Internet. Jeg har desuden arbejdet med mediekonvergens både i forhold til politiske og juridiske perspektiver
 

Efteruddannelse:
 

2008-09         ” Project Management – Advanced”, Deloitte

2007              “Facilitering af processer”, Deloitte

2007              ”Proceskortlægning”, Deloitte
2007              ”Lean/Six-Sigma – yellow belt”, Deloitte
2006              ” Intellectual Property & Competition Law”, IBC Brussels
2003              ” Intellectual Property in Competitive Strategy”, Patent- og Varemærkestyrelsen

2003              “Skriv bedre”, Dansk Magisterforening

2003              “Innovation in Europe”, SEGUERA conference
2000                            ”Ophavsret”, Kulturministeriet

2000              ”Immaterialretten & det virkelige liv”, DIFI

2000              ”E-commerce and patents”, IBC-London
1998              “Lovteknik”, DJØF
 

Publikationer & foredrag:
 

2006-             www.innovationpartners.dk, min private weblog om IP

2009              ”Genoprettelse af patentrettigheder i Danmark, UfR (kommende)

2007              ”Beskyttelse af forretningskoncepter”, Dansk Designcenter

2007              ”Second Life Strategi”, Konferenceoplæg

2000 -2006    ”Patentering af software”, diverse foredrag og kurser

2005              Lovkommentar i Karnov til brugsmodelloven og lov om halvlederes beskyttelse (tidligere kommentarer i 2001-02)

2005              “Den nye brugsmodellov”, oplæg for Patentagentforeningen

2005              ”Policies and implementation of regulations related to IPR in Denmark”, Shanghai Law Soc.
2004              ”Genoprettelses praksis i Danmark”, undervisning på ekspertseminar

2004              ”Patenter på finansielle opfindelser”, undervisning på ekspertseminar

2003              ”Ophavsretten 5 år frem” paneldeltager på Kulturministeriets ophavsretskonference

2002              Deltager i Teknologirådets ekspertpanel om patent på software, Folketinget

1999              “The Transborder Flow of Personal Data and Applied Cryptography”, SOCRATES foredrag på Aarhus Universitet, september 1999
1999              “Patentering af computerprogrammer”, Justitia, september 1999

 

Sprogfærdigheder:
 

Dansk på modersmålsniveau

Engelsk flydende i skrift og tale

Tysk og fransk på turistniveau

 

IT-færdigheder:
 

Avanceret IT-bruger, med indgående kendskab til især MS Officepakken.

 

Fritidsinteresser:
Jeg er meget sportsinteresseret og dyrker selv en del sport, blandt andet squash og løb. Jeg leder altid efter nye indtryk så jeg læser mange bøger og ser spændende udstillinger og film. Derudover har jeg fungeret som tegner i en række sammenhæng, fx har jeg lavet en plakat til udstillingen ”Opfinder for Vorherre” på Horsens Industrimuseum.

 

Referencer:
Oplyses efter nærmere aftale.

Leave a response

Your response:

Categories