3rd maj, 2007

Microsoft vs AT&T – sejer for patentsystemet

Den amerikanske højesteret har afsagt sin dom i Microsofts sag mod At&T.

Sagen vedrørte spørgsmålet om man i USA kan dømmes for eventuelle patentkrænkelser udenfor USA. Patentbeskyttelsen er en national rettighed og derfor bør man ikke kunne dømmes i USA for patentkrænkelse i et andet land.

Det var imidlertid Federal Court of Appeals opfattelse at Microsoft kunne dømmes i USA for en påstået krænkelse i 3. lande. Afgørelsen havde meget betydelige konsekvenser for hele verden da alle pludselig kunne dømmes i USA for en patentkrænkelse.

Denne afgørelse har Højesteret nu heldigvis omstødt så nu er verden igen sikker!

Læs Microsofts pressemeddelelse her.

 

Leave a response

Your response:

Categories