1st maj, 2007

Malaysia skruer op for IP

I Harald Tribune er Malaysias Primier Minister citeret for at vill øge håndhævelsen af IP-rettigheder ved at spendere 1,2 mia euro på at øge forskeres kommercialisering af deres opfindelser, etablere en IP-domstol og generelt søge at få bugt med piraterriet.

Leave a response

Your response:

Categories